Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Human genome project - implikacje kardiologiczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adam Rdzanek | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 207;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: genetyka | choroby układu krążenia

ABSTRACT
Cele programu naukowego pod nazwą Human Genome Project obejmują identyfikację blisko 100 000 genów ludzkiego DNA, określenie sekwencji nukleotydowej ludzkiego materiału genetycznego, stworzenie banków danych na temat sekwencji nukleotydowej, opracowanie nowych narzędzi badawczych dla ludzkiego genomu, rozpoczęcie dyskusji nad etycznymi, społecznymi i prawnymi konsekwencjami dokonywanych odkryć. Wiedza o zmienności genetycznej ludzkiego DNA może doprowadzić do całkowicie nowych metod diagnostyki, terapii i prewencji wielu schorzeń, wtym także chorób układu sercowo-naczyniowego. Niniejszy artykuł omawia genetyczne podstawy najczęstszych chorób układu krążenia oraz kwestie genetycznych podatności na bardziej złożone patologie, jak choroba niedokrwienna serca. Techniki terapii genowej przyczynią się w sposób istotny do lepszego zrozumienia biologii układu sercowo-naczyniowego. Można przypuszczać, że intensywne prace naukowo-badawcze, jak i doświadczenia kliniczne przełożą się niedługo na korzystne efekty stosowanej terapii genowej w chorobach układu krążenia.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona