Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The humanization of the help offered to the disabled Humanizace pomoci nabízené osobám s postižením

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Stanisław Kowalik

Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica
ISSN 1212-1185

Volume: 35;
Issue: 2;
Start page: 7;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Rehabilitation | disabled person | humanism

ABSTRACT
Modern development of rehabilitation is guided by humanistic ideas. The problem is that many specialists cannot define the term "humanism" itself.This article analyses the concept in terms of its application in the rehabilitation practice. Two aspects of humanism are distinguished. The first one refers to the perception of the disabled and the other concerns humanization of the rehabilitation process. Moderní vývoj rehabilitace (léčebného cvičení) je řízený humanistickou myšlenkou. Problémem je, že mnoho odborníků neumí definovat termín "humanismus (lidskost)". Tento příspěvek analyzuje návrh v rámci jeho aplikace v rehabilitační praxi. Rozlišujeme v něm dva aspekty humanismu. První odkazuje na vnímání osob s postižením a další se týká humanizace rehabilitačního procesu.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?