Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hva slags caseoppgaver inviterer til studentaktivitet og interaksjon?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marit Fougner

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 72;
Date: 2010;
Original page

Keywords: caseoppgaver | klinisk resonnering | studentaktive læringsformer

ABSTRACT
Artikkelen omhandler bruk av ulike caseoppgaver som utgangspunkt for studentaktive læringsformer. Caseoppgaver har vært relatert til fysioterapiteori, et av kjernefagene i andre studieår. Artikkelen belyser hvilke oppgavetyper som er benyttet til å skrive seg inn på det fysioterapifaglige territorium. I den sammenheng drøftes hvilke typer oppgaver som synes å gi det beste grunnlaget for faglig diskusjon og klinisk resonnering.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?