Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ČIMBENICI PROFESIONALNOG STRESA I SAGORIJEVANJA U RADU SOCIJALNIH RADNIKA U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ljiljana Friščić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 347;
Date: 2006;
Original page

Keywords: socijalni radnici | profesionalni stres | sindrom sagorijevanja | čimbenici profesionalnog stresa

ABSTRACT
Cilj istraživanja bio je ispitati prisutnost i intenzitet stresa kod socijalnih radnika, specifične čimbenike koji dovode do stresa, te povezanost stresogenih čimbenika, intenziteta stresa i općih obilježja sudionika. Istraživanje je provedeno u Centru za socijalnu skrb Zagreb, koji čini jedanaest ureda. Sudjelovalo je 147 socijalnih radnika oba spola, različite dobi i s različitom dužinom radnog staža. Za istraživanje su korišteni slijedeći mjerni instrumenti: Upitnik intenziteta sagorijevanja na poslu, Upitnik stresogenih čimbenika i Skala za procjenu psihosomatskih znakova stresa i opće stresnosti posla.Pokazalo se da 11,5% socijalnih radnika pokazuje visoki stupanj stresa odnosno sindrom sagorijevanja, 45,2% socijalnih radnika pokazuje početne znakove sagorijevanja kao pokazatelje trajne izloženosti stresu, dok kod 43,3% socijalnih radnika nije prisutno sagorijevanje već su kod njih prisutni izolirani znakovi stresa.Istraživanjem je također utvrđeno sedam čimbenika stresa u radu socijalnih radnika: (1) osjećaj izloženosti i nesigurnosti na radnom mjestu; (2) nesigurnost u vlastitu kompetenciju; (3) ograničenje radnog mjesta u pogledu napredovanja; (4) organizacija rada; (5) fizički uvjeti rada; (6) ograničenje suradnje između institucija; i (7) nespecifični razlozi (više zaposlenika ženskog spola, i veća udaljenost mjesta rada od mjesta stanovanja).Kod socijalnih radnika koji iskazuju znakove sagorijevanja, identificirani su slijedeći stresogeni čimbenici: nedovoljna educiranost za rad u odnosu na specifične probleme klijenta, loša organizacija unutar ureda, poslovi koji ne spadaju u opis radnog mjesta, izloženost fizičkim napadima klijenata, nejasna pravila nagrađivanja, izloženost verbalnoj agresiji klijenata, nemogućnost izražavanja vlastite kreativnosti, česta izloženost kritikama javnosti, nemogućnost udovoljavanja klijentovim zahtjevima zbog objektivnih razloga, česte promjene zakonskih regulativa, izostanak podrške kolega, loš odnos s kolegama u timu, nemogućnost profesionalnog usavršavanja, osjećaj prevelike odgovornosti u donošenju važnih odluka za klijente, preopterećenost poslom (rokovi, veliki broj klijenata).
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions