Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

IMPERIALISME EN NASIONALISME KERNGESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.E.H. Grobler

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 8;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: G.D.J. Duvenage | Ekonomiese en maatskaplike faktore | IMPERIALISME EN NASIONALISME | Anglo-Boereoorlog

ABSTRACT
Professor Duvenage, die Hoof van die Departement Geskiedenis aan die Universiteit van Wes-Kaapland, lewer met hierdie studie 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse geskiedskrywing oor Suid-Afrika. Die inhoud is nie gegrond op 'n sintese van primere bronne nie, en daar word ook nie nuwe feite vir die eerste keer gepubliseer nie. Wat aangebied word is 'n nuwe interpretasie van reeds bekende gegewens: 'n hedendaagse historikus se hervertolking van feite wat deur talle voorgangers aan die lig gebring is.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program