Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

INBURGERING VAN NASIONALE DIENSPLiGTIGES IN DIE BURGERLIKE BEROEPSEN GEMEENSKAPSLEWE NA VOLTOOIING VAN HULLE ONONDERBROKE MILITÊRE OPLEIDING

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Editorial Team Militaria

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 8;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Dienspligstelsel | Nasionale Dienspligtiges | werkloosheidsprobleme | welsynsprobleme | aanpassingsprobleme

ABSTRACT
Die dringendheid van die aanslag teen die Republiek het meegebring dat die Dienspligstelsel gewysig moes word. Hierdie wysiging bring mee dat Nasionale Dienspligtiges voortaan vir 'n tydperk van twee jaar geïsoleer gaan word van die gesins- en gemeenskapslewe waarvan hulle lid is.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona