Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AN “INCOMPLETE” LOVER: LEYLA
“EKSİK” BİR ÂŞIK: LEYLÂ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ayşegül AKDEMİR

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 1;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Leyla vu Mecnun | love | tradition | malign Leylâ vü Mecnûn | aşk | gelenek | melâmet

ABSTRACT
“Leyla vu Mecnun” which is told to have been the story of a love experienced in the real life was the theme manipulated by many poets in the Turkish literature. One of these poets, Fuzuli, having taken as an inheritance from tradition made his name identical with “Leyla vu Mecnun” through his success in manipulating this theme. This situation shows its effect clearly on the studies made on “Leyla vu Mecnun”, especiall by being inclined to Fuzuli’s work. In this study, “Leyla vu Mecnun” by Fuzuli was taken as a base.In this subject, it is possible to say that there is a common desting between Fuzuli, the poet of mesnevi, and Mecnun the main character. As a matter of fact, it is seen that among the poets of “Leyla vu Mecnun” Fuzuli takes the most important place and the attentions in the content of the mentioned studies are mostly directed to Mecnun.The reason of Leyla’s existence in mesnevi is because she is one of the partners of human love which will act as a step in causing Mecnun to reach divine love. However, when considering the whole work, it is seen that her function in mesnevi is not confined to this. Because, Leyla meets the readers with her two different functions combined in herself.This study, aims to bring the second function engaged to Leyla in mesnevi to light. Gerçek hayatta yaşanmış bir aşkın hikâyesi olduğu rivayet edilen “Leylâ vü Mecnûn”, Türk edebiyatında pek çok şair tarafından işlenmiş bir konudur. Bu şairlerden biri olan Fuzûlî ise gelenekten miras aldığı konuyu işleyişteki başarısıyla adını, “Leylâ vü Mecnûn”la özdeşleştirmeyi başarmıştır. Bu durum, “Leylâ vü Mecnûn” üzerine yapılmış olan çalışmaların, genellikle Fuzûlî’nin eserine yönelik olmasında da kendisini açık bir şekilde hissettirmektedir. Bu çalışmada da Fuzûlî’nin “Leylâ vü Mecnûn”u esas alınmıştır.Bu konuda, mesnevinin şairi olan Fuzûlî’yle, başkarakteri olan Mecnûn arasında bir kader ortaklığından bahsetmek mümkündür. Nitekim Fuzûlî’nin diğer “Leylâ vü Mecnûn” şairleri arasında ön plana çıkması gibi, söz konusu çalışmaların içeriğinde de dikkatlerin daha ziyade Mecnûn’a çevrildiği görülmektedir.Leylâ’nın mesnevi içindeki esas varlık sebebi, Mecnûn’u ilahî aşka ulaştırmada basamak görevi üstlenecek olan beşerî aşkın taraflarından biri olması bakımındandır. Ancak eserin bütünü göz önünde bulundurulduğunda, onun mesnevi içindeki fonksiyonunun bununla sınırlı kalmadığı görülmektedir. Çünkü Leylâ, iki ayrı fonksiyonu kendisinde birleştirmiş bir şekilde okuyucunun karşısına çıkmaktadır.Bu çalışma, Leylâ’nın mesnevi içinde yüklenmiş olduğu ikinci fonksiyonu ortaya çıkarma amacını taşımaktadır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program