Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Individual Quality of Life (Indywidualna Jakość Życia)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Czapiński | Antoni Sułek | Tadeusz Szumlicz

Journal: Contemporary Economics
ISSN 2084-0845

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 1;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Individual Quality of Life (Indywidualna Jakość Życia)
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?