Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Infekcja jamy ustnej grzybami rodzaju Candida u użytkowników protez całkowitych, a kandydoza przełyku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bartłomiej W. Loster | Stanisław Majewski | Anna B. Macura | Witold Ziemniak

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 14;
Issue: 3;
Start page: 157;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jama ustna | przełyk | kandydoza | proteza całkowita | bezzębie

ABSTRACT
Wprowadzenie: Problematyka zakażenia grzybiczego u pacjentów bezzębnych, a szczególnie u użytkowników protez całkowitych i związane z tym powikłania od wielu lat są omawiane w publikacjach krajowych i zagranicznych. Nie została jednak uwzględniona ewentualna współzależność infekcji grzybiczej pacjentów użytkujących protezy zębowe z grzybicą dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Cel: Celem pracy była odpowiedź na pytanie: czy rozpoznana grzybica jamy ustnej u pacjentów bezzębnych, użytkowników protez całkowitych ma wpływ na stan infekcji grzybiczej przełyku. Materiał i metody: Spośród 250 pacjentów bezzębnych, użytkowników protez całkowitych losowo wyodrębniono grupę 40 osób, u których przeprowadzono badanie kliniczne jamy ustnej i badanie endoskopowe przełyku oraz badanie mikologiczne materiału pobranego z jamy ustnej i przełyku. Wyniki: Stwierdzono, że u pacjentów z rozpoznaną grzybicą jamy ustnej kandydoza błony śluzowej przełyku występuje częściej niż u pacjentów bez rozpoznanej grzybicy jamy ustnej, a różnice są wyraźnie znamienne statystycznie przyp=0,0003 (p

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions