Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE INFLUENCE OF FRENCH ON AFRIKAANS MILITARY TERMS

ADD TO MY LIST
 
Author(s): G. Nonin

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 18;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: The influence of French on the Afrikaans military language | purity of language

ABSTRACT
Die invloed van Frans op die Afrikaanse militêre taal kan teruggevoer word tot die sestiende eeu. Baie Franse soldate was Hugenote en veterane van godsdienstige oorloe wat in Nederland geveg het en heelwat militêre terme in die Nederlandse taal gevestig het. Vanaf 1652 tot die herroeping van die Edik van Nantes in 1685, het sommige van hulle afstammelinge en nuwe Hugenote-immigrante hulle in Suid-Afrika gevestig. Die Hugenote se bydrae tot ons militêre geskiedenis is egter nie tot die Iinguistiek beperk nie. Baie Hugenootsoldate het uitgeblink op die slagveld tydens die oorloë van die Groot Trek en in die wetenskap van militêre argitektuur. Kontemporêre Franse invloed op die Afrikaanse militêre taal, alhoewel in 'n groot mate 'n realiteit, blyk 'n oorgangstadium te wees vanweë die gevorderde stadium van die ontwikkeling van Afrikaans.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions