Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

An Information Strategy for Combating Hooliganism Een informatiestrategie voor de bestrijding van voetbalvandalisme

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.J. Dijkman | J.H.A.M. Grijpink | M.G.A. Plomp | P. Seignette | T. Visser

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: chain-computerisation | chain analysis | information strategy | hooliganism control chain

ABSTRACT
This article is only available in Dutch.This article presents the results of the chain analysis of the hooliganism control chain according to the standard method of Chain-computerisation. The goal of the hooliganism control chain is to prevent football-related violence. The current infrastructure of this chain consists of a person-focused and an event-focused approach to prevent football-related violence. Research has shown that the violence more often takes place outside the football stadiums and before or after football games. A chain information system could possibly be a solution to ensure that correct decisions can also be made in the future with respect to the prevention and control of football-related violence. A chain analysis assesses (beforehand) the chance of success of a chain information system. A theoretical and practical introduction to this chain analysis methodology can be found in the founding article in this journal (Grijpink, 2010). This chain analysis of the hooliganism control chain is part of the Chain Landscape Research Programme at the Department of Information and Computer Sciences of Utrecht University. According to this chain analysis, a chain information system for the hooliganism control chain is necessary and, in the short term, feasible. There is extensive co-operation in this chain, and the Football Follow System [Voetbal Volgsysteem (VVS)] can grow to be a full chain information system. Therefore, the information strategy advice is to work, step by step, towards a chain information system containing identifying data on persons and a risk code and current measures affecting a specified person. We also advise to keep the person-related part of the Football Follow System strictly separated from the KNVB part of the system to prevent the emerging chain position of the person-related part to be compromised.Dit artikel is alleen beschikbaar in het NederlandsIn dit artikel worden de resultaten beschreven van de ketenanalyse van de voetbalvandalismebestrijdingsketen volgens de standaard-methode van Keteninformatisering. De voetbalvandalismebestrijdingsketen heeft als doel om voetbalgerelateerd vandalisme en geweld te voorkomen. De huidige infrastructuur van deze keten kent een persoonsgerichte en event-gerichte benadering voor de aanpak van voetbalvandalisme en geweld. Uit onderzoek blijkt dat geweld steeds vaker buiten de stadions en voetbalwedstrijden plaatsvindt. Een keteninformatiesysteem kan mogelijk uitkomst bieden om ook in de toekomst goede beslissingen te kunnen nemen betreffende het voorkómen en bestrijden van voetbalgerelateerd vandalisme en geweld. Op basis van een ketenanalyse kan (vooraf) de kans op succes van een keteninformatiesysteem worden bepaald. In het grondslagartikel van dit tijdschrift (Grijpink, 2010) wordt een theoretische en praktische introductie gegeven op de gebruikte methodologie van de ketenanalyse. De ketenanalyse van de voetbalvandalismebestrijdingsketen is onderdeel van het Ketenlandschaps-onderzoek aan het Departement Informatica van de Universiteit van Utrecht. Volgens de uitgevoerde ketenanalyse is een keteninformatiesysteem voor de voetbalvandalismebestrijdingsketen noodzakelijk en op korte termijn haalbaar. Er is vergaande samenwerking in de keten en het personendeel van het Voetbal Volg Systeem (VVS) kan uitgroeien tot een volwaardig keteninformatiesysteem. Het informatiestrategie-advies luidt dan ook om stap voor stap toe te werken naar een keteninformatiesysteem met als inhoud identificerende gegevens van personen, een risicocode per persoon, en lopende maatregelen per persoon. Verder adviseren wij om het personendeel en het KNVB-deel van het VVS strikt gescheiden te houden om de opkomende ketenpositie van het personendeel van het VVS niet in gevaar te brengen.This article is only available in Dutch.Een informatiestrategie voor de bestrijding van voetbalvandalisme This article presents the results of the chain analysis of the hooliganism control chain1 according to the standard method of Chain-computerisation. The goal of the hooliganism control chain is to prevent football-related violence. The current infrastructure of this chain consists of a person-focused and an event-focused approach to prevent football-related violence. Research has shown that the violence more often takes place outside the football stadiums and before or after football games. A chain information system could possibly be a solution to ensure that correct decisions can also be made in the future with respect to the prevention and control of football-related violence.A chain analysis assesses (beforehand) the chance of success of a chain information system. A theoretical and practical introduction to this chain analysis methodology can be found in the founding article in this journal (Grijpink, 2010). This chain analysis of the hooliganism control chain is part of the Chain Landscape Research Programme at the Department of Information and Computer Sciences of Utrecht University.According to this chain analysis, a chain information system for the hooliganism control chain is necessary and, in the short term, feasible. There is extensive co-operation in this chain, and the Football Follow System [Voetbal Volgsysteem (VVS)] can grow to be a full chain information system. Therefore, the information strategy advice is to work, step by step, towards a chain information system containing identifying data on persons and a risk code and current measures affecting a specified person. We also advise to keep the person-related part of the Football Follow System strictly separated from the KNVB part of the system to prevent the emerging chain position of the person-related part to be compromised.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions