Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

An information strategy for the epidemic control chain Een informatiestrategie voor de epidemiebestrijdingsketen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): T. Visser | J.J. Dijkman | J.H.A.M. Grijpink | M.G.A Plomp | P. Seignette

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 2;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Chain computerisation | chain analysis | information strategy | epidemic | infectious disease

ABSTRACT
This article is only available in Dutch. This article presents the results of the chain analysis of the epidemic control chain according to the method of chain-computerisation. The goal of the epidemic control chain is to prevent the disruption of society that is caused by disease or excess of preventive measures. The current infrastructure of this chain is focused on combating known infectious diseases. Research has shown that the threat of an outbreak of an unknown infectious disease is steadily increasing. A chain information system could possibly be a solution to ensure that correct decisions can also be made in the future with respect to the prevention and control of epidemics. A chain analysis assesses beforehand the chance of success of a chain information system. A theoretical and practical introduction to this chain analysis methodology can be found in the founding article in this journal (Grijpink, 2010). This chain analysis of the epidemic control chain is part of the Chain Landscape Research Programme at the Department of Information and Computing Sciences of UtrechtUniversity. According to this chain analysis, a chain information system for the epidemic control chain is necessary and, in time, feasible. Therefore, the information strategy advice is to work, step by step, towards a chain information system containing identifying data on infectious diseases, a geographical code to specify the risk area and an escalation score that indicates the level of health risk and social disruption expected.Dit artikel is alleen beschikbaar in het NederlandsIn dit artikel worden de resultaten beschreven van de ketenanalyse van de epidemiebestrijdingsketen volgens de methode van Keteninformatisering. De epidemiebestrijdingsketen heeft als doel ontwrichting van de samenleving te voorkomen die veroorzaakt wordt door ziekte of een overmaat aan bestrijdings-maatregelen. De huidige infrastructuur van deze keten richt zich op het bestrijden van bekende infectieziekten. Uit onderzoek blijkt dat de dreiging van een uitbraak van onbekende infectieziekten steeds meer toeneemt. Een keteninformatiesysteem kan mogelijk uitkomst bieden om ook in de toekomst goede beslissingen te kunnen nemen betreffende het voorkómen en bestrijden van epidemieën.Op basis van een ketenanalyse kan (vooraf) de kans op succes van een keteninformatiesysteem worden bepaald. In het grondslagartikel van dit tijdschrift (Grijpink, 2010) wordt een theoretische en praktische introductie gegeven op de gebruikte methodologie van de ketenanalyse. De ketenanalyse van de epidemiebestrijdingsketen is onderdeel van het Ketenlandschapsonderzoek aan het Departement Informatica van de Universiteit van Utrecht.Volgens de uitgevoerde ketenanalyse is een keteninformatiesysteem voor de epidemiebestrijdingsketen noodzakelijk en op termijn haalbaar. Het informatiestrategie-advies luidt dan ook om stap voor stap toe te werken naar een keteninformatiesysteem met als inhoud een identificerend gegeven infectieziekte, een geografische code ter aanduiding van het risicogebied en een escalatiescore die aangeeft welk niveau van gezondheidsrisico en maatschappelijke ontwrichting verwacht wordt.This article is only available in Dutch. An information strategy for the epidemic control chainThis article presents the results of the chain analysis of the epidemic control chain according to the method of chain-computerisation. The goal of the epidemic control chain is to prevent the disruption of society that is caused by disease or excess of preventive measures. The current infrastructure of this chain is focused on combating known infectious diseases. Research has shown that the threat of an outbreak of an unknown infectious disease is steadily increasing. A chain information system could possibly be a solution to ensure that correct decisions can also be made in the future with respect to the prevention and control of epidemics. A chain analysis assesses beforehand the chance of success of a chain information system. A theoretical and practical introduction to this chain analysis methodology can be found in the founding article in this journal (Grijpink, 2010). This chain analysis of the epidemic control chain is part of the Chain Landscape Research Programme at the Department of Information and Computing Sciences of UtrechtUniversity. According to this chain analysis, a chain information system for the epidemic control chain is necessary and, in time, feasible. Therefore, the information strategy advice is to work, step by step, towards a chain information system containing identifying data on infectious diseases, a geographical code to specify the risk area and an escalation score that indicates the level of health risk and social disruption expected.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil