Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

An information strategy for the traffic control-chain Een informatiestrategie voor de filebestrijdingsketen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): P. Seignette | J.J. Dijkman | J.H.A.M. Grijpink | M.G.A Plomp

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 2;
Date: 2011;
Original page

Keywords: chain-computerisation | traffic control | information strategy | chain analysis

ABSTRACT
This article is available in English and DutchThis article presents the results of the chain analysis of the traffic control chain according to the method of Chain-computerisation. The traffic control chain co-operation aims at maintaining car mobility with minimal delay. Car mobility is threatened by disruptions of traffic flows that are caused by incidents on the road. A chain information system could possibly be a solution to ensure car mobility with minimal delay.A chain analysis assesses beforehand the chance of success of a chain information system. A theoretical and practical introduction to this chain analysis methodology can be found in the founding article in this journal (Grijpink, 2010). This chain analysis is part of the Chain Landscape Research Programme at the Department of Information and Computing Sciences of Utrecht University.According to this chain analysis, a chain information system is necessary but not feasible for the traffic control chain because of the low degree of organisation. Therefore, the information strategy advice is that the chain should focus on public-private co-operation. This co-operation is essential to pave the way for a more integrated and effective approach to traffic congestion.Dit artikel in beschikbaar in het Engels en het NederlandsIn dit artikel worden de resultaten beschreven van de ketenanalyse van de filebestrijdingsketen volgens de methode van Keteninformatisering. De filebestrijdingsketen heeft als doel automobiliteit met zo min mogelijk tijdsverlies. Automobiliteit komt in het geding door verstoringen van wegverkeersstromen als gevolg van incidenten op de weg. Een keteninformatiesysteem kan mogelijk uitkomst bieden voor automobiliteit met zo min mogelijk tijdsverlies.Op basis van een ketenanalyse kan (vooraf) de kans op succes van een keteninformatiesysteem worden bepaald. Een theoretische en praktische introductie op de methodologie van ketenanalyses is opgenomen in het grondslagartikel van dit tijdschrift (Grijpink, 2010). Deze ketenanalyse is onderdeel van het Ketenlandschapsonderzoek aan het Departement Informatica van de Universiteit Utrecht.Volgens de uitgevoerde ketenanalyse is een keteninformatiesysteem voor de filebestrijdingsketen wel noodzakelijk, maar niet haalbaar gezien de lage organisatiegraad. Het advies voor een informatiestrategie luidt dan ook dat de keten zich moet richten op publiek-private samenwerking. Deze samenwerking is essentieel voor een meer geïntegreerde en effectieve aanpak van filevorming.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona