Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

An information strategy for youth care in the Netherlands Een informatiestrategie voor de jeugdzorg

ADD TO MY LIST
 
Author(s): P. Vermeer | G. van de Ven

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 4;
Date: 2013;
Original page

Keywords: youth care | overhaul | information | strategy | privacy | support | system | revision

ABSTRACT
This article isĀ available in English and DutchThe overhaul of the youth care system and the broader social domain is an occasion to revise the information management in this field. Using a case we demonstrate how five solutions with nationwide scope would make a world of difference in the practice of youth care. These facilities are in order of importance: (1) a complete custody register, (2) a reference index for care, (3) an early warning system, (4) a social map and (5) an information system for the families themselves.Dit artikel is beschikbaar in het Engels en het Nederlands.De stelselherziening in de jeugdzorg en het bredere sociale domein gebruiken we als aanleiding om de informatievoorziening in het veld onder de loep te nemen. Aan de hand van een case laten we zien hoe vijf oplossingen met landelijke scope een wereld van verschil zouden maken in de praktijk van de jeugdzorg. Die voorzieningen zijn in volgorde van belang: (1) een dekkend gezagsregister, (2) een verwijsindex voor zorgverlening, (3) een vroegsignalering systeem, (4) een sociale kaart en (5) een informatievoorziening voor de gezinnen zelf.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?