Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kinga Michalska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Grażyna Dymek | Maria Kotschy | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 387;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wirusowe zapalenia wątroby | dzieci | HBV | HCV | fibrynoliza

ABSTRACT
Wprowadzenie: Układ fibrynolizy uczestniczy w procesach związanych z migracją komórek: embriogenezą, przebudową tkanek, zapaleniem, naciekaniem komórek nowotworowych. Plazmina hamowana m.in. przez inhibitor aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i a2-antyplazminę (a2-AP) działa bezpośrednio lub pośrednio, poprzez aktywację innych proteaz, proteolitycznie na białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Cel pracy: Celem pracy była próba wyjaśnienia udziału procesu fibrynolizy we włóknieniu wątroby u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Materiał: Grupę analizowaną stanowiło 98 dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B (54 w wieku średnio 9,8±3,5) lub C (44 w wieku średnio 10,2±3,4) lat. Metody: Oznaczono: stężenie PAI-1 - met. ELISA oraz aktywność a2-AP - met. chromogenną. W biopta-tach wątroby oceniono aktywność zapalną oraz włóknienie wg Scheuera w skali od 0 do 4. Wyniki: W analizowanej grupie chorych na p.w.z.w. stwierdzono ujemną korelację pomiędzy aktywnością zapalną a aktywnością a2-AP (r=-0,32, p
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona