Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Inledning

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marléne Johansson | Mia Porko-Hudd

Journal: Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A
ISSN 1238-9501

Volume: 18;
Issue: 1;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Föreliggande Technejournal Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet är det första numret av den nya elektroniska Techne Serien. Samma Techne trycks även i pappersformat, dvs. artikelsamlingen ges ut ”både och”. Technejournalen innehåller 18 artiklar inom temat perspektiv, metod, analys och dokumentation inom slöjdpedagogisk forskning. Marléne Johansson och Mia Porko-Hudd är temaredaktörer och har samordnat rapporteringen.URN:NBN:no-29952
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?