Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Innovation in the chain. Chain-computerisation for Work and Income in motion: Where is it headed? Innovatie in de keten. Keteninformatisering voor Werk en Inkomen in beweging: waar gaat het naar toe?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A. Leijser | F. Pullen

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 2;
Date: 2011;
Original page

Keywords: SUWI | BKWI (Bureau of chain-computerisation for Work and Income) | chain-computerisation | digital client file (DCF) | employment agency | income support

ABSTRACT
This article is available in English and DutchThe Work and Income chain (SUWI) is based on the principle ‘work before benefits’ and has developed an information-infrastructure for this that serves both objectives. Here, the focus is primarily on the co-operation among the various groups of professionals within the government, while private employment agencies, job seekers and employers have virtually remained out of the picture. Recently, the political decision has been made that, once again, the citizen himself must be responsible for finding a new job and that the Unemployment Insurance Agency (UWV) – integrated with the Centre for Work and Income (CWI) – again must primarily function as a ‘benefits factory’. It is explained that the information-infrastructure is less suited for this new arrangement. Moreover, three points for improvement are indicated for the theory of Chain-computerisation.Dit artikel in beschikbaar in het Engels en het NederlandsDe keten Werk en Inkomen (SUWI) is gebaseerd op het principe 'werk vóór uitkering' en heeft daartoe een informatie-infrastructuur ontwikkeld die beide doelen dient. De aandacht is daarbij vooral gericht op de samenwerking tussen de verschillende groepen professionals binnen de overheid, terwijl particuliere arbeidsbemid­delaars, werkzoekenden en werkgevers vrijwel buiten beeld zijn gebleven. Recent is de politieke beslissing genomen dat de burger weer zelf verantwoordelijk moet zijn voor het vinden van een nieuwe baan en dat het UWV - geïntegreerd met het CWI - weer vooral als uitkeringsinstantie moet functioneren. Toegelicht wordt dat de informatie-infrastructuur minder geschikt is voor deze nieuwe opstelling. Daarbij worden drie verbeterpunten voor het leerstuk Keteninformatisering aangegeven.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program