Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

INSTRUMENTI PROCJENE DJECE I ADOLESCENATA – MOGUĆNOSTI PRIMJENE KOD PROBACIJE ZA MALOLJETNIKE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Neven Ricijaš

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 271;
Date: 2006;
Original page

Keywords: instrumenti procjene djece i adolescenata | kriminogeni rizici i potrebe | maloljetni delinkventi | probacija | pojačana briga i nadzor

ABSTRACT
U ovom radu izneseni su neki aspekti primjene instrumenata procjene djece i adolescenata, s posebnim naglaskom na procjenu kriminogenih rizika i potreba kod sankcioniranja maloljetnih počinitelja kaznenih djela, pri čemu se ističe mogućnost primjene instrumenata u odabiru i evaluaciji odgojne mjere Pojačana briga i nadzor.Kroz rad se daje kratak pregled razvoja procesa dijagnosticiranja kriminogenih rizika i potreba te temeljnih pristupa i pojmova. Opisano je pet instrumenata koji se danas koriste u svijetu, od kojih neki i u Hrvatskoj. To su: (1) Formular za procjenu rizičnosti/potreba (Hoge, R.D., Andrews, D.A., 2002.); (2) Skala psihopatskih obilježja: verzija za mlade (Hare, R., 1991.); (3) Skala procjene funkcioniranja djece i adolescenata (Hodges, K., 1994.); (4) Skala procjene ponašanja djece od 6 do 18 godina i samoprocjena ponašanja mladih (Achenbach, T.M., 1991.); (5) Massachusetts skala trijaže mladih (Grisso, T., Barnum, R., 2000.). Osim pregleda njihovih metrijskih karakteristika raspravljene su i mogućnosti primjene spomenutih instrumenata za klasifikaciju maloljetnih delinkvenata i diferencijaciju tretmana
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program