Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Integration of Indoor Ski Slopes into the Urban Recreation System Uždarų slidinėjimo trasų integravimas į miesto rekreacijos sistemą

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Inga Urbonaitė

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 73;
Date: 2011;
Original page

Keywords: indoor ski slopes | active urban recreation | development of tourism and recreation in Druskininkai

ABSTRACT
Indoor ski slope is an innovative type of active indoor recreation. This new urban character is simulating the concept of mountain ski resort and is considered to be a strong attraction point all year-round. Due to a big scale and complexity, sustainable integration into an urban context should be very carefully considered. Economical, social, environmental and aesthetic impact on surrounding territories is an important factor to be evaluated. International practice shows that the appropriate integration of the above mentioned typology into urban parks increase their popularity and use of the recreation zone. On the other hand, the alien architecture and egocentric dominance of complexes can cause conflict with the existing urban territories and natural environment. Having indoor ski slopes in mind at the stages of regional and town territorial planning is an important point. Only complex development can bring positive results for sustainable town development, town economy, tourism and social life. Article in LithuanianNagrinėjama uždarų slidinėjimo trasų, kaip aktyvios rekreacijos formos, integracija miesto ir regiono rekreacinėje sistemoje. Atliki natūriniai tyrimai, projektavimo darbai siekiant nustatyti ir įvertinti poveikį miestui socialiniu, ekonominiu, rekreacijos bei sveikatinimo, darnios integracijos, estetiniu aspektu. Analizuojama užsienio praktika bei Druskininų miesto uždarų slidinėjimo trasų projektas rodo, jog darni slidinėjimo trasų integracija miesto urbanistinėje sistemoje padeda formuoti jos išskirtinumą, kuria miesto veidą, skatina plėtrą ir aktyvią rekreaciją, tačiau maksimalų rezultatą galima pasiekti tik kompleksiškai vystant projektą valstybiniu lygmeniu, iš anksto numatant tinkamas teritorijas tokiai veiklai. Palikus tokių kompleksų vystymą tik privataus kapitalo žinioje, sunkiai išvengiamos integracijos, interesų konflikto bei poveikio aplinkai problemos.Straipsnis lietuvių kalba
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona