Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Interakcje leków opioidowych – słabe opioidy

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 11;
Date: 2011;
Original page

Keywords: słabe opioidy | interakcje lekowe | zespół serotoninowy | drgawki | depresja oddechowa

ABSTRACT
Pomiędzy stosowanymi u pacjenta lekami powstaje sieć złożonych zależności. Leki modyfikująwzajemnie swoje działanie w wielu mechanizmach – poprzez działanie na ten sam receptor,enzym lub efektor, a także poprzez oddziaływanie na wszystkie etapy farmakokinetyki, poczynającod absorpcji do fazy eliminacji. Wiedza na ten temat jest nadal bardzo fragmentaryczna,oparta na badaniach eksperymentalnych in vitro, badaniach na ochotnikach, nielicznych badaniachprzeprowadzonych w warunkach klinicznych i pojedynczych opisach kazuistycznych.Poniższy artykuł zawiera przegląd piśmiennictwa na temat interakcji opioidów stosowanych naII szczeblu drabiny analgetycznej.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program