Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Intercultural Competence in the Context of Youth Non-Governmental Organisations’ International Activities Kultūrinė kompetencija jaunimo nevyriausybinių organizacijų tarptautinės veiklos kontekste

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Alvydė Palaimaitė | Asta Radzevičienė

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 46;
Date: 2011;
Original page

Keywords: non-governmental youth organization | international collaboration | intercultural competence | human resources development

ABSTRACT
Increasingly growing necessity for international cooperation of Lithuanian youth non-governmental organization is analyzed in the article. The appropriateness of intercultural competence development for enhancing international activities of Youth non-governmental organization is examined. The results of empirical survey, which confirm the hypothesis that the lack of intercultural competence is the main barrier for international cooperation activities of youth non-governmental organizations, are presented. According to the theory and survey results, authors suggest the list of the main intercultural competences, which could become a core of human resource development in order to enhance international activities of non-governmental youth organizations.Article in LithuanianStraipsnyje nagrinėjamos kultūrinės kompetencijos ugdymo teorijos taikymo galimybės jaunimo organizacijų tarptautiniam bendradarbiavimui tobulinti. Pateikiamas jaunimo nevyriausybinių organizacijų personalo kompetencijų ugdymo poreikių ir galimybių tyrimas. Remiantis teorijos analize ir empirinio tyrimo rezultatais, sudarytas pagrindinių kompetencijos elementų, reikalingų siekiant plėtoti jaunimo organizacijų tarptautinę veiklą, sąrašas.Straipsnis lietuvių kalba
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program