Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Interesse – en vigtig forudsætning for biologistuderendes engagement i zoofysiologi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Niels Bonderup Dohn

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 5;
Issue: 9;
Start page: 36;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Interesse er en vigtig motivationsfaktor, som har stor indflydelse på studerendes læringsmotivation. I artiklen præsenteres en undersøgelse af, hvad der fanger studerendes interesse i relation til undervisningen på et kursus i zoofysiologi. Undersøgelsen er dels baseret på deltagerobservation og uformelle interviews, dels på en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterneviser, at situationsbestemte forhold som levende dyr i laboratoriet, ahaoplevelser, oplevet meningsfuldhed, socialt engagement og humor kan stimulere interesse og engagement hos studerende. Det er alle forhold, som underviseren har indflydelse på og bør overveje i forbindelse med undervisningsforberedelse.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program