Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE INTEREST OF UNITED STATES OF AMERICA (USA) IN UNDERGROUND SOURCES OF TURKEY AND REPORTS PREPARED UPON THE DEVELOPMENT OF TURKISH MINING
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN (ABD) TÜRKİYE’DEKİ YERALTI KAYNAKLARI İLE İLGİLENMESİ VE TÜRK MADENCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN RAPORLAR

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Turgut İLERİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 1146;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: American Reports | Economy | American Suggestions | Underground Sources | Foreing Capital. Amerikan Raporları | Ekonomi | Amerikan Önerileri | Yeraltı Kaynakları | Yabancı Sermaye.

ABSTRACT
In this study, an information was given about the reports and their contents written by American experts on the development of Turkish mining sector during the Republic Period and the interest of United States of America (USA) in Turkish underground sources.Turkish land that has importance in different aspects has appealed the interest of many countries up to today. The USA is one of these countries. The interest of the USA on Turkish land started in the first half of 19th century. The first affairs based on trade turned into a good friendship in the following years. At the begining of 20th century the USA started to deal with the underground sources of Ottoman Empire besides the trade affairs. The interest continued during the Republic Period. The USA experts typed reports about Turkish economy to support and make contributions. In these reports there were suggestions not only about the whole aspects of the economy but also about the mining. The most important suggestions among them are: a new mining law should be prepared, private and the foreign finance sectors should be supported to take part in mining and the goverment should be away from it. The previous Turkish Goverments established mining policies regarding to these reports. Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye’deki yeraltı kaynaklarıyla ilgilenmesi ve Cumhuriyet döneminde, Türk Madenciliğinin geliştirilmesine ilişkin Amerikalı uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ve bunların içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. Çeşitli yönlerden önemli bir konuma sahip olan Türkiye toprakları, günümüze değin birçok devletin ilgisini çekmiştir. ABD de ilgi duyan devletlerden biridir. Onun bu coğrafyaya ilgisi 19. yüzyılın ilk yıllarına rastlamaktadır. Ticaret maksatlı kurulan ilk ilişkiler, zamanla dostluk ilişkileri çerçevesinde gelişme göstermiştir. 20. yüzyılın başlarında ABD, ticarî ilişkilerin dışında Osmanlı Devleti’nin yeraltı kaynakları ile de ilgilenmeye başlamıştır. Onun bu ilgisi Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Türk ekonomisine yön vermek ve katkı sağlamak amacıyla ABD’li uzmanlar tarafından değişik zamanlarda raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlarda, ekonomik hayatın bütününe ilişkin öneriler yanında, ekonominin önemli bir ayağını oluşturan madencilik alanıyla ilgili olan öneriler de yer almıştır. Bunların içinde en önemlileri: Türk madenciliğinin geliştirilmesi için devletin bu alandan uzak tutulması, yabancı sermaye ve özel teşebbüse önemli ölçüde yer verilmesi ve yeni bir maden kanununun yapılmasıdır. Genel olarak Türk hükümetleri, önerilenler doğrultusunda hareket ederek ekonomi politikalarını oluşturmuşlardır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program