Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Intervehicle Communication Research – Communication Scenarios Tarpautomobilinio ryšio tyrimas – komunikacijos scenarijai

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Šarūnas Stanaitis

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 77;
Date: 2011;
Original page

Keywords: WAVE | IEEE 802.11p | intervehicle communication scenario | vehicle to vehicle

ABSTRACT
Recently intervehicle communications are attracting much attention from industry and academia. Upcoming standard for intervehicle communication IEEE 802.11p, known as Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE), is still in its draft stage, but already coming into final standardization phase. Problematic, regarding mobile WAVE nodes, are described in several articles, simulations prepared and experiments done. But most of these works do not consider possible maximal communication load. This paper presents intervehicle communication scenario in respect to radio communications, mobility and other aspects of vehicular environments.Article in EnglishPastaruoju metu ryšys tarp automobilių sulaukia vis didesnio dėmesio iš pramonės ir akademinės bendruomenės. Ruošiamas tarpautomobilinio ryšio standartas IEEE 802.11p, žinomas kaip WAVE, yra dar standartizavimo stadijoje. Mobiliųjų WAVE komunikacijos taškų problemos yra aprašytos keliuose straipsniuose, yra atlikti modeliavimai ir eksperimentai. Dauguma iš šių darbų neatsižvelgia į maksimalią komunikacijos sistemos apkrovą. Šiame straipsnyje išnagrinėti tarpautomobilinio ryšio scenarijai modeliavimams remiantis IEEE 802.11p standartu atsižvelgiant į radijo ryšį, mobilumą ir kitus automobilių aplinkos aspektus.Straipsnis anglų kalba
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?