Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

IRAK-TÜRKMAN EDEBİYATINDA YENİ ŞİİRİN TARİHİNE BİR BAKIŞ / REVIEW OF THE NEW STYLE POETRY IN IRAQ – TURKMAN LITERATURE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sakine QAYBALIYEVA

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 258;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Irak | Türkman | edebiyat | şiir | hece | aruz | vezn | folklor | halk | uslub | Iraq | Turkman | literature | poetry | syllable | aruz | verse | folklore | people | style

ABSTRACT
Geçen yüzyılın 50’li yıllardan başlayarak artık Irak-Türkman edebiyatında yeni fikir, yeni cereyanlar oluşmaya başlıyordu. Bu dönemde edebiyat aleminde gerek içerik, gerekse de konu açısından zengin yenilik dikkat çekiyordu.Yeni nesil Irak-Türkman şairleri aruzdan daha çok hece veznine üstünlük verirler. Bunun sebebi heca vezninin sadeliyi ile halk uslubuna yakın olması ve halkın iç dünyasını kendine özgü tarzda ansıtan bir şiir türü olmasıdırBeginning from early XX. century, new opinion, new lines were improving in Iraq – Turkman literature that has a long history. During this period the new theme and the new style were flourishing in literature. Next generation of Iraq-Turkman poets prefer syllable verse to aruz verse. It is related with the simplicity of syllable verse and folklore style, and syllable verse’s characterizing intends and wishes of the people in a sound way and demonstrating them.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program