Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Is Apartheid ook op ekonomiese grond geregverdig?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): B. van Deventer

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 23;
Issue: 5;
Start page: 251;
Date: 1956;
Original page

ABSTRACT
Die mening word vandag dikwels uitgespreek (ook deur Nasionaliste) dat apartheid nie op ekonomiese gronde geregverdig kan word nie; of anders gestel, dat apartheid van die blankes te groot offers sal verg; of nog sterker gestel, dat die blankes op ekonomiese gebied nie sonder die naturel sal kan klaarkom nie.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?