Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Iskustva- UČITELJI KAO POMAGAČI U POSLIJERATNOJ ZAJEDNICI - ISKUSTVA HRVATSKE KOSTAJNICE I ĐAKOVICE (KOSOVO)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Olja Družić | Ljiljana Muslić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 223;
Date: 2000;
Original page

ABSTRACT
U radu je, na temelju iskustava iz Hrvatske Kostajnice i Đakovice na Kosovu, naglašen značaj suradnje s učiteljima i osobitost njihove uloge u pomagačkom procesu rada s djecom u poslijeratnim zajednicama. Jedan od ciljeva projekta u Kostajnici bio je osnaživanje učitelja kao pomagača djece s kojom rade. Većina učitelja osnovne škole u Kostajnici bila je uključena u nekoliko obrazovnih programa i višednevnih seminara iz područja stresa i traume, te različitih mogućnosti i specifičnosti u radu s djecom. Neki od njih su voditelji socijalizacijskih grupa i aktivno pomažu djeci s poteškoćama u čitanju. Na temelju iskustava stečenih u Kostajnici osmišljen je projekt u kojem je sudjelovalo 60 učitelja osnovnih škola i gimnazije iz Đakovice na Kosovu. Oni su, nakon edukacije iz područja dječje traume i grupnog rada, vodili socijalizacijske grupe za djecu. Kod jednih i drugih uočene su sličnosti u načinu pomagačkog rada, koje proizlaze iz specifičnosti učiteljske uloge. Prikazan je osvrt na neke važne aspekte kao što su: početni entuzijazam u pomagačkoj ulozi, tko je odgovoran kad dijete iskazuje poremećaje u ponašanju, pitanje novčane naknade kao mogućeg motivacijskog faktora za rad s djecom, te neke moguće suprotnosti učiteljske i pomagačke uloge.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program