Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ISKUSTVA UKLJUČIVANJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI U OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA U SRBIJI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Miroslav Brkić | Aleksandar Jugović

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 457;
Date: 2009;
Original page

Keywords: obrazovanje socijalnih radnika | načini uključivanja korisnika | planiranje | participacija

ABSTRACT
Iskustva uključivanje korisnika u obrazovanje socijalnih radnika u Srbiji vrlo su skromna. Tome je značajno doprinio medicinski model socijalnog rada koji je dominirao u obrazovnom procesu. Postepeno, s nadilaženjem ovog modela sazrijeva svijest o nužnosti uključivanja korisnika i njihovih njegovatelja kao partnera u obrazovanje socijalnih radnika. Skromna iskustva svjedoče o višestrukoj koristi ovakvog pristupa. Početni su koraci koji se odnose na reformu nastavnih planova i programa te cjelokupnog sustava socijalne zaštite učinjeni. Ipak, oni su nedovoljni i neophodno ih je dalje razvijati u smislu razvoja organiziranog i strukturiranog pristupa, koji će osigurati osnovne uvjete, oblike i načine uključivanja korisnika i njihovih njegovatelja u obrazovni proces.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona