Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ISKUSTVO I SAMOPROCJENA ZNANJA STRUČNJAKA U LOKALNOJ ZAJEDNICI O PROBLEMU NASILJA NAD ŽENOM U OBITELJI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Danijela Lazarić Zec | Gordana Pavleković

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 297;
Date: 2006;
Original page

Keywords: nasilje nad ženom u obitelji | iskustva i znanje stručnjaka | međuprofesionalna suradnja

ABSTRACT
Istraživanje u kojem je sudjelovalo 425 stručnjaka u Istarskoj županiji (djelatnika u području socijalne skrbi, zdravstva, policije, pravosuđa, nevladinih udruga i medija), provedeno je s ciljem utvrđivanja njihovih profesionalnih iskustva s problemom nasilja nad ženom u obitelji, procjeni veličine problema u lokalnoj zajednici te samoprocjeni znanja, uz iznošenje prijedloga o sadržajima i potrebama za dodatnu edukaciju.Prema osobnim izjavama o profesionalnom iskustvu, s problemom se najčešće susreću policajci i djelatnici u nevladinim udrugama, ponekad socijalni radnici, liječnici i pravnici, a vrlo rijetko medicinske sestre i stomatolozi. Većina stručnjaka navela je da se do sada u praksi susrela s do 10 slučajeva sumnje i do 5 slučajeva kada je bilo dokazano nasilje nad ženom. »Tamnu brojku« problema procjenjuju s 25 neprijavljenih na jedan prijavljeni slučaj.Stručnjaci ocjenjuju vlastito znanje osrednjim, osim članova udruga koji ga procjenjuju dobrim. Stručnjaci iz zdravstva smatraju da vrlo malo znaju o tom problemu, dok nitko iz pravosuđa i udruga nije svoje znanje procijenio lošim. Predstavnici nevladinih udruga, socijalne skrbi i policije su najzainteresiraniji za dodatno obrazovanje, dok su najmanje zainteresirani djelatnici u pravosuđu i zdravstvu. U dodatnoj edukaciji stručnjaci traže sadržaje iz prevencije, zatim zaštite i tretmana žene te ranog otkrivanja slučajeva. Vrlo mali broj ispitanika je zainteresiran za edukaciju iz zaštite i tretmana zlostavljača.Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu kontinuiranog rada sa stručnjacima u lokalnoj zajednici. U tome prioritetno mjesto, prema prijedlozima ispitanika, imaju međuprofesionalna edukacija i intersektorska suradnja.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program