Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ISKUSTVO ŽIVOTA U DJEČJEM DOMU: KVALITATIVNA ANALIZA IZJAVA MLADIH

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Branka Sladović Franz | Klaudija Kregar Orešković | Lucija Vejmelka

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 3;
Start page: 553;
Date: 2007;
Original page

Keywords: djeca u javnoj skrbi | dječji domovi | kvalitativna metodologija

ABSTRACT
U ovom je radu prikazano kvalitativno istraživanje s djecom o doživljaju i iskustvu života u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te preporuke za njegovo poboljšanje iz njihove specifične korisničke perspektive, koje je provedeno kao dio šireg istraživanja longitudinalnog praćenja djece u javnoj skrbi. U provedbi polustrukturiranog intervjua sudjelovalo je šesnaest mladih osoba (deset djevojaka i šest mladića) srednjoškolske dobi koji u dječjem domu žive od šest do devet godina. Rezultati pokazuju da djeca i mladi domski život percipiraju kroz dva neodvojiva aspekta: domski smještaj i odnos s odgajateljima. Domski smještaj opisuju kroz zadovoljavanje egzistencijalnih i razvojnih potreba, rigidna pravila i discipliniranje, psihološku, socijalnu i materijalnu uskraćenost te probleme djece. Odnos s odgajateljima odnosi se na komunikaciju odgajatelja i djece, njihov pristup djeci te njihove reakcije spram postupaka drugih odgajatelja. Također, dane su i vrlo konkretne preporuke za unapređenje domskog smještaja i odnosa s odgajateljima koje ukazuju da su mišljenja djece u skladu sa suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program