Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ISTANBUL AS A CELEBRATED PLACE IN FURUZAN'S WORKS
FÜRUZAN’IN ESERLERİNDE KARNAVALIMSI BİR MEKÂN OLARAK İSTANBUL

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nurcan ŞEN | Cafer ŞEN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2129;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Füruzan’s works | carnival | İstanbul. Füruzan’ın Eserleri | Karnaval | İstanbul.

ABSTRACT
Istanbul mostly appears as a carnival place in Füruzan’s works. At this point, Istanbul is very appropriate and suitable place for coincidental encounters in the author’s works. Because, the representatives of the all social classes, groups, nationalities and religions are gathered in Istanbul. Extensional and temporal paths which are desired by people, in one extensional and temporal place, namely intersect each others in Istanbul. People, who were separated due to social and extensional distances in ordinary circumstances, meet in Istanbul accidentally. Oppositions are seen in Istanbul; the most different destinies collide and lay one within the other in Istanbul. In Füruzan’s works, extensional and temporal series which defines people’s destinies and lives in Istanbul not only come to a complex and concrete status because of the disappearance of the social distances but also unite with each other in different ways at the same time. Füruzan’ın eserlerinde, İstanbul daha çok karnaval bir mekân görünümünde işlenmiştir. Bu noktada, yazarın yapıtlarında İstanbul tesadüfî karşılaşmalar için çok uygun ve elverişli bir mekândır; çünkü tüm toplumsal sınıfların, zümrelerin, milliyetlerin, dinlerin temsilcileri İstanbul’da bir araya gelir. İnsanların arzuladıkları uzamsal ve zamansal patikalar, tek bir uzamsal ve zamansal bir mekânda, yani İstanbul’da birbirleriyle kesişir. Olağan koşullarda toplumsal ve uzamsal mesafeyle birbirinden ayrılan insanlar rastlantısal olarak İstanbul’da buluşur, zıtlıklar İstanbul’da boy gösterir, en farklı yazgılar İstanbul’da çarpışıp iç içe geçer. Füruzan’ın eserlerinde, İstanbul’da insanların yazgılarını ve yaşamlarını tanımlayan uzamsal ve zamansal diziler, bir yandan toplumsal mesafelerin kaybolmasıyla giderek daha karmaşık ve daha somut bir hal alırken, diğer taraftan aynı zamanda birbirleriyle farklı şekillerde de birleşir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona