Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

IT i uddannelsessystemet – med hvilket sigte?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Helle Mathiasen | Camilla Kølsen de Wit

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 5;
Issue: 9;
Start page: 12;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Erhvervslivet efterspørger it-kompetencer på universitetsniveau og universiteterne har den nødvendige kapacitet til at levere kandidater med de efterspurgte it-kompetencer. Detteer dokumenteret i en undersøgelse udført både i 2009 og 2010 af It-forum. De nyeste, endnu upublicerede tal fra feb. 2010 indikerer, at det er vanskeligst for virksomhederne at få it-medarbejdere med lange videregående uddannelser. Genstandsfeltet er komplekst, hvilket fremgår af rapporten Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet(2009). Artikelen fokuserer på et casestudie omhandlende uddannelsessystemets styrende dokumenter med fokus på it samt aktørers iagttagelser af præmisser for udvikling af it-kompetencer og for valg af it-uddannelse. Valget af case kan ses som en invitation til fortsat debat om uddannelsessystemets muligheder for at medvirke til at motivere til valg af videregående it-uddannelser på universitetsniveau.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?