Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ivan Krstitelj Lalangue i hrvatskokajkavska književna tradicija ili Lalangue i Krleža – Novo poglavlje u genezi Balada

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Denis Peričić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 12;
Issue: 19;
Start page: 197;
Date: 2008;
Original page

Keywords: hrvatskokajkavska književnojezična tradicij a | kajkavska medicinska literatura | Lalangue | Krleža | „Balade Petrice Kerempuha“ | intertekstualne veze

ABSTRACT
Kako bismo inkorporirali radove Ivana Krstitelja Lalangea (Jean Baptiste Lalangue, Joannis Baptistae Lalangue, 1743. – 1799.) u cjelinu hrvatskokajkavske književnojezične tradicije, istaknuli smo neke primjere prethodnih medicinskih tekstova u knjigama autora poput Jurja Muliha, no Lalangueova djela (Vrachtva ladanyszka, Kratek Navuk od Mestrie pupkorezne, Izpiszavanye vrachtvenih Vod Horvatzkoga y Szlavonszkoga Orszaga, Nachin Jabuke zemelyzke szaditi i Nagovorni Lizt) zasigurno su pionirske hrvatskokajkavske medicinske knjige. Lingvistička analiza dovela nas je do zaključka da su Lalangue i njegovi prevoditelji (Platušić, Klimpacher) rabili medicinsku terminologij u na način usustavljen u Belostenčevu odnosno Jambrešićevu rječniku. Među mnogim sljedbenicima Lalangueova nadahnuta stila, jedan od najvažnijih je Jakob Lovrenčić, i to u drugom dijelu svoje knjige Petricza Kerempuh iliti Chyni y sylenye chloveka prokshenoga (1834.). No, glavna točka u kontekstualizacij i Lalangueova diskursa svakako je usporedna analiza prvih stranica njegove knjige Vrachtva ladanyszka i pjesme Sectio anatomica iz Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže. Ova usporedna analiza pokazuje da je Krleža bio snažno nadahnut Lalangueovim tekstom, što se u ovom radu dokazuje putem desetorih intertekstualnih signala, od kojih su mnogi i više nego bjelodani. Također, ova analiza je ujedno i (još jedna) naznaka da geneza Krležinih Balada i nadalje dijelom ostaje neistraženim područjem.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions