Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

IZVORI PROFESIONALNOG STRESA I SINDROM SAGORIJEVANJA SOCIJALNIH RADNIKA U ZDRAVSTVU U REPUBLICI SLOVENIJI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Diana Jeleč Kaker

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 133;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Maslach Burnout Inventory | sagorijevanje | profesionalni stres | socijalni rad | zdravstvo

ABSTRACT
Sagorijevanje na poslu (burnout) u zdravstvu malo je istraženostoga je cilj ovog rada utvrditi sagorijevanje kod socijalnih radnika uzdravstvu u Republici Sloveniji. Istraživanje je pokazalo, da je razinasagorijevanja srednja izražena (srednja razina emocionalne iscrpljenosti i osobnog ispunjenja, prevladava niska razina depersonalizacije). Niska depersonalizacija je i jedina razlika kod usporedbe rezultata s američkom populacijom socijalnih radnika, gdje su emocionalna iscrpljenost, depersonalizacija i osobno ispunjenje jednakomjerno distribuirani među socijalnim radnicima.Rezultati su pokazali potrebu razvijanja vještina pomoći i samopomoći zbog očuvanja mentalnog zdravlja socijalnih radnika uzdravstvu jasnijim defi niranjem uloge socijalnih radnika u zdravstvu,uspostavljanjem kvalitetnih međusobnih odnosa, redovitim seminarima o temi sagorijevanja.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions