Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Izzivi mestu po informacijski revoluciji

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vesna Petrešin

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 16;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: arhitektura | elektronska četrt | informacijska revolucija | kultura bivanja | razvoj mesta

ABSTRACT
Članek primerja napovedi in ugibanja o razvoju mest in kulture bivanja ob začetku informacijske revolucije z dejanskimi trendi. Posledice informacijska revolucija se danes že zrcalijo v fenomenih družbe in okolja, spremembah v kulturi in estetiki ter nenazadnje ostankih pretekle industrijske dobe, ki postajajo spomeniki prihodnosti. Zanimivost mestnih četrti za potencialne prebivalce je povezana s pojavom aglomeracije osrednjih dejavnosti, vezanih na globalno ekonomijo. Ta je vzporedna preobrazbi proizvodnih procesov, spremenjenemu ritmu delovnika, novim oblikam zaposlitve ter novemu življenjskemu slogu. Veliko je povpraševanje po fleksibilnih stavbnih tipih, začasni dostopnosti novih medijev in nanje vezanih storitev. S povečano virtualno zmogljivostjo mesta rastejo tudi elektronske četrti. Mesto s svojim sobivanjem grajenega in digitalnega postaja hibrid, kar pa ponuja arhitekturi in urbanizmu nove izzive.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?