Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning!

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hanne Nexø Jensen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 3;
Issue: 6;
Start page: 15;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Universiteternes vejlederressourcer kan bruges bedre, og de studerendes læring øges, hvis skrive- og opgavevejledning praktiseres kollektivt. Hovedelementerne i et undervisningsforløbskitseres sammen med den bagvedliggende læringsforståelse. Der afrundes med bud på, hvordan undervisere kan gennemføre kollektiv vejledning samtidig med, at den enkelte studerende tilgodeses hver gang.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions