Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kajkavski kontekst hrvatske književnosti u interpretaciji Jože Skoka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ivan Zvonar

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 11;
Issue: 18;
Start page: 41;
Date: 2007;
Original page

Keywords: kajkavski kontekst | hrvatska književnost | književnoteorijski pregled | Joža Skok

ABSTRACT
Nastanak su opširnijeg osvrta na knjigu Kajkavski kontekst hrvatske književnosti Jože Skoka, dvadeset i pet godina nakon njezina pojavljivanja, potakla tri razloga: znanstvena utemeljenost prikaza afirmacije i integracije novijega kajkavskoga pjesništva u cjelokupnost hrvatske književnosti, dokaz participacije kajkavskog narječja u stvaranju hrvatskoga književnog jezika te činjenica da niti najnovija istraživanja nisu osporila točnost autorovih književnopovijesnih i književnoteorijskih spoznaja.Dva zasebna, ali međusobno čvrsto povezana dijela knjige donose čitav niz studija i rasprava o problematici najavljenoj naslovom, ali tu i same studije, zbog svoje kritičke intonacije, često prelaze u rasprave.Autor je uvjeren da kajkavsko i čakavsko pjesništvo valja proučavati paralelno, jer niti jedno nije u svom kronološkom razvoju stvorilo zasebnu poetiku, različitu prema poetici literarnog stvaralaštva na hrvatskom književnom jeziku.Knjiga donosi i dosad najpotpuniji prikaz antologijskih izbora kajkavske poezije do sredine osamdesetih godina 20. stoljeća.Ipak je najvažniji dokaz da je kajkavska književnost konstantno tražila i potvrđivala svoje mjesto u hrvatskoj književnoj matici i tako pridonosila njezinu obogaćivanju i raznolikosti.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?