Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

KAKO PRIPREMITI STUDENTE SOCIJALNOG RADA ZA KRITIČKO MIŠLJENJE I DJELOVANJE U PODRUČJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marijana Majdak | Marina Ajduković

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 10;
Issue: 1;
Start page: 71;
Date: 2003;
Original page

Keywords: suvremeno društvo | sveučilišna nastava | kritičko mišljenje i aktivno učenje | maloljetnička delinkvencija | površinski i dubinski pristup | ERR okvir

ABSTRACT
Zahtjevi suvremenog društva i ispitivanja poslodavaca pokazali su da se sveučilišna nastava treba mijenjati. S tim u vezi pristupilo se proučavanju metoda poučavanja koje potiču studente na kritičko mišljenje i aktivno djelovanje u visokoškolskoj nastavi kako bi obrazovani kadrovi mogli što bolje zadovoljiti zahtjeve koji im se na postavljaju radnoj karijeri, pa i općenito u životu.U svijetu se sve više nastavnika obrazuje tako da potiče kritičko mišljenje i aktivno učenje, a takvo je obrazovanje započelo i u nas pod nazivom «Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi» u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. U nastavi koja koristi metode kritičkog mišljenja i aktivnog učenja primjenjuje se tzv. ERR okvir o kojem će biti riječi u tekstu.U ovom radu prikazat ćemo način obrade jedne nastavne teme u okviru kolegija «Delinkvencija i socijalni rad» na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu tijekom koje smo koristili metode poučavanja koje razvijaju kritičko mišljenje i aktivno učenje.Ovakav način poučavanja dao je izuzetno dobre rezultate.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions