Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Siv Venke Gran | Bjørg Th. Landmark

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 34;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Kartlegging | smerte | eldre | sykehjem | ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)

ABSTRACT
Systematisk smertekartlegging er en forutsetning for å lindre pasientens smerte. Resultater av smertekartleggingen må dokumenteres i pasientens tiltaksplan og følges opp i form av en individuell tilrettelagt behandling.  Kunnskap om smerter, hvordan og hvorfor smerter bør kartlegges er viktig, men ikke tilstrekkelig for å optimalisere smertelindringen. For å få til endringer i praksis knyttet til smerter, er det behov for stabilitet i lederskap og en bevisstgjøring av personalets holdninger til eldre og smerter. Legen har en sentral rolle i å etterspørre resultater av kartlegging og bidra i en tverrfaglig vurdering for å lindre pasientens smerte. ESAS er et velegnet instrument for å kartellegge smerter hos eldre i sykehjem forutsatt at en benytter et kroppskart i tillegg. 
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions