Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kanserin Teşhis ve Tedavisinde Nanoteknolojinin Önemi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ömer OYLAR | İsmail TEKİN

Journal: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
ISSN 1301-3438

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 147;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Kanser tedavisi | nanoteknoloji | nano manivela | nano kürecik | kuantum noktalar | nano teller | teranostik.

ABSTRACT
Kanser, ölüm nedenlerinin baş sıralarında yer alan karmaşık ve önemli bir hastalıktır. Kanser tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlerin yan etkileri, tedavinin başarısını ve etkinliğini azaltmaktadır. Erken teşhis, kanser tedavisinde önemli bir husustur. Geleneksel tanı yöntemleri ile kanserin erken evrelerde teşhis edilmesi güçtür. Çok disiplinli bir bilim olan nanoteknolojideki gelişmeler, kanser teşhis ve tedavisi açısından önemli olanaklar sunmaktadır. Bu çalışmada temel olarak nanoteknolojinin kanser teşhis ve tedavisindeki yeri irdelenmiştir.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions