Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kardioprotekcyjne działania erytropoetyny - czy jesteśmy gotowi na jej kliniczne zastosowanie?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mateusz ?piewak | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 7;
Issue: 6;
Start page: 541;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: erytropoetyna | działanie cytoprotekcyjne | działanie plejotropowe

ABSTRACT
Erytropoetyna (EPO) ma ugruntowaną pozycję w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek, chemioterapii, czy terapii zakażenia wirusem HIV. Od czasu odkrycia działań EPO, wykraczających poza mechanizmy stymulujące erytopoezę, stale rośnie liczba prac zajmujących się cytopro-tekcyjnymi efektami jej działania. Znane jest pobudzanie przez EPO angiogenezy, uwalniania i proliferacji komórek progenitorowych. Równolegle prowadzone są badania z kręgu nauk podstawowych, mające na celu poznanie molekularnych podstaw tych zjawisk oraz eksperymentalne badania na modelach zwierzęcych, sprawdzające różnorodne hipotezy dotyczące działania EPO w warunkach uszkodzenia układu nerwowego oraz serca. Wyniki większości prac są optymistyczne, także w odniesieniu do jedynego, jak do tej pory, badania na ludziach. Podawanie EPO w ostrej fazie zawału lub udaru mózgu mogłoby być innowacy-ją metodą leczenia, rozwiane muszą zostać jednak wszelkie wątpliwości, w tym obawy dotyczące szczególnie niepożądanych w tych stanach patofizjologicznych działań prozakrzepowych. Znane są pozbawione ery-topoetycznego potencjału pochodne EPO, konieczne są jednak dalsze badania nad ich bezpieczeństwem i skutecznością.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil