Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

KARİZMA / CHARISMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Yener ÖZEN

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 367;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Karizma | Karizma-değer ilişkisi Carisma | Carisma-value relation

ABSTRACT
Bu çalışmada karizmanın ne olduğu, geçmişten günümüze nasıl algılandığı, toplumun yönetimi açısından önemi vurgulanmıştır. Karizmanın yalnızca içsel bir irade olarak kabul edildiği, var olan otorite biçimlerini yıktığı,her yönüyle bürokratik egemenliğin karşısında olduğu, yeni sorumluluklar fikirler ve toplumsal ilişkiler oluşturduğu, diğer birçok liderlik biçiminde olduğu gibi karizmatik liderliğin de güven ve ilham vermek gibi psikolojik bir yönünün bulunduğu, rasyonel ekonomik davranışların tümünü reddettiği, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönünün bulunduğu, karizmatik eğilimli toplumların tamamında farklı derecelerde ortaya çıktığı, rutinin ve kurumsal kalıcılığın karşısında yer aldığı, kaos ve kargaşanın yaşandığı ortamlarda ortaya çıktığı, yenilikçi ve değişken olduğu görülmüş ve makalede bu değişkenler açıklanmıştır.In this study we tried to explain what the carisma is , how is comprehended from the past onward, and its importance in term of social management. It has been seen that carisma is regarded as an inner trait, it collapses present authotity forms, it places against burocratic dominance in every aspects, it creates new esponsibilities, ideas and social relations, it refuses all rational economical behaviours, it has both positive and negative sides, it emerges at different levels in carismatic-tendency societies, it stands against routin and organizational permanence, it appears in conditions of chaos, it is variable and renovative, as in other leadership forms, carismatic leadership has psychological sides as giving trust and inspiration, and all these variations are explained in this article.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?