Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kayseri Ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’nde Bulunan Ebrû Kaplı Defterler
The Marbled Paper In The Notebooks That Is Being At History Of Kayseri And Neighboring Areas Research And Implementation Center

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Neval SAKİN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 537;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Marbled Paper | KAYTAM | Battal Marbled Paper | Wavy (Dalgalı) Marbled Paper Ebrû | KAYTAM | Battal ebrû | Dalgalı ebrû

ABSTRACT
Manuscript libraries, museums and archives own rich collectionsof literary works decorated with traditional art such as bindings,calligraphies, ornamentations, miniatures and Marbled Paper.One of the archives that include samples of history of MarbledPaper, which is one of our traditional arts, is History of Kayseri andNeighboring Areas Research and Implementation Center (KAYTAM).Manuscripts of various topics and official documents that are in thearchives, museums and libraries are decorated with the sense of art ofthe period both to ornament and to protect. Accordingly, in our study,among notebooks of various topics that are found in the archive ofHistory of Kayseri and Neighboring Areas Research and ImplementationCentre, and included the last 100 years of Ottoman Empire and theearly years of the Turkish Republic, the ones covered with MarbledPaper were studied. As a result of the study, it is found out that out of153 notebooks with Marbled Paper, 25 were extremely ruined. In theremaining 128 notebooks covered with Marbled Paper, two differentkinds of Marbled were detected, 26 being Battal Marbled and 102 beingWavy (Dalgalı) Marbled Papers.In our study, only 20 Marbled Paper samples were chosen aftereliminating the other Marbling samples that had similar patterns. Outof 20 notebooks with Marbling, 10 notebooks had Battal Marbled Paperand the remaining had Wavy Marbled Paper. The colours used in theseMarbling samples are Lahore blue, indigo, yellow oxide, red oxide, darkbrown, brown and maroon. Black, blue, light blue, green oxide and greycolours are seen in one or two samples. Even though backdatingMarbled Paper is generally difficult, the notebooks that included theMarbling samples we studied cover the dates between 1842-1876 and1886-1889. Yazma eser kütüphaneleri, müzeler, arşivler; cilt, hat, tezhip, minyatür ve ebrû gibi geleneksel sanatlarımızla bezenmiş eserlerin yer aldığı zengin koleksiyonlara sahiptir.Geleneksel sanatlarımızdan olan Ebrû’nun geçmişine ait örneklerin yer aldığı arşivlerden biri de Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM) Arşivi’dir. Arşiv, müze ve kütüphanelerde çeşitli konularda yazılmış yazma eserler ve resmi belgeler hem süsleme hem de koruma amaçlı olarak döneminin sanat anlayışıyla bezenmiştir. İşte bu anlayıştan yola çıkarak yazımızda KAYTAM Arşivi’nde bulunan ve Osmanlı Devleti’nin son 100 yılı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını içeren çeşitli konulardaki defterlerden ebrû kaplı olanlar ele alınarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda tespit edilen 153 adet Ebrû kaplı defterin 25’i aşırı tahrip olmuştur. Kalan 128 adet Ebrû kaplı defterde ise 26 Battal ebrû ve 102 Dalgalı ebrû olmak üzere iki ebrû çeşidi görülmektedir.Makalemizde söz konusu ebrûlardan benzer örnekler elenerek 20 ebrû örneği alınmıştır. Ele aldığımız ebrû kaplı 20 defterden 10 tanesi Battal ebrû, 10 tanesi Dalgalı ebrûdur. Bu ebrû örneklerinde kullanılan renkler; lahor çividi, çivid mavi, oksit sarı, oksit kırmızı, koyu kahverengi, kahverengi, vişne çürüğü’dür. Bir iki örnekte de siyah, mavi, açık mavi, oksit yeşil ve gri renkleri görülmektedir. Ebrûların genel olarak tarihlendirilmesi sıkıntılı olsa da incelediğimiz ebrûların yer aldığı defterler 1842-1876 ve 1886-1889 tarih aralıklarını kapsamaktadır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions