Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kesejahteraan sosial masyarakat nelayan: Kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing, Johor

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mohd Yusof Hussain | Azima Abdul Manaf | Zaimah Ramli | Suhana Saad

Journal: Geografia : Malaysian Journal of Society and Space
ISSN 2180-2491

Volume: 7;
Issue: 5 (special issue);
Start page: 80;
Date: 2011;
Original page

Keywords: kesejahteraan sosial | keterpinggiran | masyarakat nelayan | perencanaan pembangunan | persepsi | zon pembangunan

ABSTRACT
Kertas ini menilai secara diskriptif persepsi penduduk Kampung Sri Bahagia yang telah terpilih menjadi responden kepada kajian. Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap persepsi kesejahteraan sosial mereka. Kesejahteraan sosial boleh dilihat daripada pelbagai dimensi untuk dieksplorasi. Beberapa penunjuk kesejahteraan telah digunapakai dalam menilai tahap kesejahteraan sosial di sesuatu kawasan. Berdasarkan kepada petunjuk tersebut, kertas ini menganalisa petunjuk tahap kesejahteraan sosial masyarakat daripada pelbagai aspek penilaian seperti sosio-ekonomi, penyediaan perkhidmatan, infrastruktur dan pembangunan. Keterpinggiran masyarakat yang terletak di luar spera utama pembangunan sering menjadi subjek wacana dan perbincangan. Kertas ini akan memberi informasi dan panduan kepada pentadbir kawasan dalam perencanaan pembangunan yang lebih menyeluruh kepada komuniti nelayan di Mersing.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?