Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Chris Brookhuis

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 1;
Date: 2010;
Original page

Keywords: implementationprogram | chain process | electronic file exchange | standards

ABSTRACT
Dit artikel is alleen beschikbaar in het NederlandsDoor implementatie van de Wet OM-afdoening (van 18 juli 2006) wordt een nieuwe vorm van buitengerechtelijke afdoening van strafzaken ingevoerd: De Strafbeschikking. In de Strafbeschikking kan het Openbaar Ministerie straffen en maatregelen opleggen en aanwijzingen geven. De strafbeschikking gaat op den duur de Transactie vervangen.Het programma vindt plaats in een complexe bestuurlijke en administratieve omgeving waarbij een groot aantal autonome partijen betrokken zijn. Binnen het programma zijn de organisatieprincipes uit de theorie van Grijpink toegepast: groot denken, klein beginnen; zo min mogelijk ingrijpen in de interne organisatie van de ketenpartners; concentratie op de gegevensoverdracht; beperking van die overdracht tot het hoogst noodzakelijke en concentratie op een enkelvoudige doelstelling.Daarnaast is flexibel omgesprongen met de mogelijkheden voor implementatie(s). Deelfaseringen zijn aangepast om de kracht van organisaties te gebruiken en tot (deel)resultaten in de keten te komen. Kortom met de ketenstroom mee roeien in plaats van stug vast houden aan een vooraf uitgestippelde koers maar wel met de afgesproken implementatielijn(en) als ijkpunt.De ICT component binnen het programma was erg groot. Realisatie van (onderdelen van) nieuwe systemen bij ketenpartners ter ondersteuning van de verschillende processtappen heeft bij diezelfde ketenpartners gezorgd voor een grote druk op de betreffende ICT deelprojecten. Deze druk leidde tot diverse crises die uiteindelijk resulteerden in aangepaste, haalbare planningen. Crisis als een motor voor verandering.De gekozen aanpak wijkt af van de overheersende vorm waarin dit soort processen doorgaans wordt aangevlogen: grote programma's worden aangepakt met veel mensen en ingewikkelde systemen. Het implementatie programma OM-afdoening maakt duidelijk dat met de gekozen aanpak in ingewikkelde trajecten met minder geld kwalitatief goede/betere resultaten zijn te bereiken. In deze tijden van bezuinigingen een aantrekkelijke gedachte!This article in only available in DutchAbstract: By implementation of the law OM-afdoening (Public Prosecution Dispositions, July 18 2006) a new form of judging criminal matters is introduced: The sentence arrangement. In the sentence arrangement the Public Prosecutor can impose sentences and measures and issue directions.The implementation program takes place in a complex administrative setting. In the schedule of the program an adaptive approach was used to be able to grab the offered opportunities and use the strengths of the different partners. The agreed implementation line was nevertheless leading!The ICT component within the program was very large. It was in the realisation of (components of) new ICT systems where large pressure was build up. This pressure led to several crises which resulted in adapted but feasible plans. Crisis as an engine for change.The set-up of the implementation program with a small central program management team, compliance with chain-laws from the theoretical framework of Chain-computerisation and the staffing of the program played a vital role. The program shows that with this approach it is possible to reach qualitatively better results.This article is only available in Dutch.By implementation of the law OM-afdoening (Public Prosecution Dispositions, July 18 2006) a new form of judging criminal matters is introduced: The sentence arrangement. In the sentence arrangement the Public Prosecutor can impose sentences and measures and issue directions.The implementation program takes place in a complex administrative setting. In the schedule of the program an adaptive approach was used to be able to grab the offered opportunities and use the strengths of the different partners. The agreed implementation line was nevertheless leading!The ICT component within the program was very large. It was in the realisation of (components of) new ICT systems where large pressure was build up. This pressure led to several crises which resulted in adapted but feasible plans. Crisis as an engine for change.The set-up of the implementation program with a small central program management team, compliance with chain-laws from the theoretical framework of Chain-computerisation and the staffing of the program played a vital role. The program shows that with this approach it is possible to reach qualitatively better results.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program