Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İki farklı apeks bulucunun kök kanal boyu ölçümünde doğruluğunun ex vivo olarak değerlendirilmesi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hale Cimilli | Seda Aydemir | Nevin Kartal

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 125;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Apex locators | working length | root canal

ABSTRACT
Purpose: The aim of this ex vivo study was to evaluate the accuracy of two apex locators: Propex (Dentsply, Ballaigues Switzerland) and RomiAPEX™ (Romidan, Tel Aviv, Israel). Materials and methods: The accuracy of the measurement of two different electronic apex loctors were compared in root canal length determination by using forty extracted human teeth . The actual canal length was determined by introducing a size 15 K-file in the canal until the file tip became visible at the apical foramen under X5 magnification by using an operating microscope. A caliper to the nearest 0.5 mm were used during measurements. The teeth were embedded in acrylic as the apical one thirds and crowns were apparent. The measurements were taken as the apical one thirds embedded in alginate by using two electronic apex locators. All measurements were taken two times. Results: The accuracy of the electronical working length measurements were found for Propex as 97.5% ; for RomiAPEX™ D-30 as 95%. No significant differences were found between actual root canal lengths and the measurement values of apex locators statistically (p>0,05). Conclusion: High accuracy were confirmed for two apex locators during the measurements of root canal lengths. ÖZET Amaç: Bu ex vivo çalışmada Propex (Dentsply, Ballaigues, İsviçre) ve RomiAPEX™ D-30 (Romidan, Tel Aviv, İsrail) isimli iki farklı apeks bulucunun klinik doğruluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıtır. Gereç ve Yöntem: Bu çalımada kırk adet üst kesici diş kullanıldı. İki farklı apeks bulucu (Propex ve RomiAPEX™ D-30) kullanıldı. Dişlerin gerçek kanal boyları operasyon mikroskobunda X5 büyütmede #15 K tipi eğe ucu apikal foramenden görülene kadar ilerletilerek ölçüldü. Ölçümler sırasında 0.5 mm aralıklı kaliper kullanıldı. Dişler kronları ve apikal 1/3’leri açıkta kalacak şekilde akriliğe gömüldü. Ardından dilerin apikal 1/3’lük kısımları aljinata gömüldü ve iki apeks bulucuyla ölçümler yapıldı. Tüm ölçümler ikişer defa tekrarlandı. Bulgular: Dişlerin elektronik kök kanal boyu ölçüm değerleri ortalaması gerçek kanal boyuyla karşılatırıldığı zaman ± 0.5 mm aralığında Propex için ölçüm değeri doğruluk oranı %97.5; RomiAPEX™ D-30 için %95 olarak hesaplandı. Gerçek kök kanal boyu ile elektronik apeks bulucuların ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0,05). Sonuç: Her iki apeks bulucunun da kök kanal boyu ölçümünde yüksek oranda doğruluk gösterdiği tespit edildi.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona