Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İkili ve Çok Taraflı Anlaşmaların Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkisi = Effect of Bilateral and Multilateral Agreements on Turkey’s Export

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hakan ÖZKAYA

Journal: Dogus University Journal
ISSN 1302-6739

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 279;
Date: 2011;
Original page

Keywords: İhracat | Genel Çekim Modeli | Uluslararası Anlaşmalar | Panel Veri Analizi

ABSTRACT
Whether bilateral and multilateral trade and economic agreements has effect on Turkey’s export to 113 countries is tested between 1996-2006 and within Gravity Model framework. Results show that while bilateral agreements has no statistically significant effect on Turkey’s export, except for Customs Union, multilateral agreements have statistically significant and positive effect on Turkey’s export.Bu çalışmada Türkiye’nin tarafı olduğu ikili ve çok taraflı ekonomik ve ticari anlaşmaların, Türkiye’nin 113 ülkeye olan ihracatı üzerinde etkisi olup olmadığı 1996-2006 yılları arası verileri ile Genel Çekim Modeli çerçevesinde test edilmiştir. Sonuç olarak imzalanan ikili anlaşmaların Türkiye’nin ihracatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmazken, Gümrük Birliği Anlaşmasının dışında Türkiye’nin tarafı olduğu çok taraflı anlaşmaların Türkiye’nin ihracatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program