Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile Yakınlaşmasına Etkileri
Turkey-Soviet Union Relations During Second World War and Effects On The Turkey Rapprochement With USA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barış ERTEM

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 157;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Soviet Union | Second World War | Turkish Straits Sovyetler Birliği | İkinci Dünya Savaşı | Türk Boğazları

ABSTRACT
The newly established two state, Turkey and the Soviet Union arebecame in close diplomatic relations in the years of 1920’s and in firsthalf of 1930’s. On December 17, 1925, a Treaty of Non-aggression wassigned between Turkey and Soviet Union. In the year of 1932, PrimeMinister of the Republic of Turkey, İsmet İnönü has made a visit toMoscow at the invitation of the Soviet Union. As a result of this visit, an16 million Turkish Lira credit has provided to Turkey by the SovietUnion.As Second World War approached, Turkey faced with territorialclaims of Soviet Union in Turkish Straits and Eastern Anatolia. Becauseof these Soviet claims, Turkey tried to establish closer relations withWestern states. On the other hand, Turkey also tried to improverelations with the Soviets. Due to the neutrality diplomacy in SecondWorld War, Turkey succeed to stay out of war and also protected itselffrom Soviet threat. However, Turkey, who has not joined the war,remained alone against the Soviet demands at the end of war. As aresult, to protect itself, Turkey approached to the Western Block,especially to the USA in the Cold War. On alliance with the USA, Turkeycould defend itself against Soviet threat in the years of 40’s and 50’s. Türkiye ve Sovyetler Birliği, yeni kurulan iki devlet olarak 1920’li ve 1930’lu yılların ilk yarısı boyunca yakın diplomatik ilişkiler içerisinde olmuşlardır. 1925 yılında iki ülke arasında imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması, bu yakınlaşmanın önemli sonuçlarındandır. 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü’nün Sovyetler Birliği’nin davetlisi olarak Moskova’yı ziyareti ve burada Stalin’le olan samimi görüşmeleri, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri 1920’li yıllardan 1930’lu yılların başlarına taşımıştır. Bu ziyaret sonunda Sovyetler Birliği tarafından Türkiye’ye 16 milyon liralık kredi verilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlığını bir kez daha göstermiştir.İkinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde, Dünya dengeleri ile birlikte ülkelerin diplomatik tercihleri de değişmiştir. Bu değişim sürecinin sonuçlarından biri olarak Türkiye, 1920’li yıllardan beri yakın ilişkiler içinde olduğu Sovyetler Birliği’nin Boğazlarda üs ve doğuda toprak talepleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu talepler karşısında güvenliğini sağlamak amacıyla savaş boyunca Batılı devletlerle yakın ilişkiler kurmaya çalışan Türkiye, diğer taraftan da Sovyetlerle ilişkilerini iyileştirmeye çalışmıştır. Savaş boyunca izlediği diplomasiyle Türkiye, savaş dışı kalmayı başarmış ve Sovyet tehdidinden de kendisini korumuştur. Ancak Türkiye, savaş boyunca koruduğu tarafsız konumunun bedeli olarak, savaş sonunda Sovyet talepleri karşısında yalnız kalmıştır. Türkiye, Sovyet taleplerine karşı kendisini koruyabilmek için Soğuk Savaş’ta Batı Bloku’na yaklaşmış ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini geliştirmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu ittifak, Sovyet taleplerine karşı kendisini koruyabilmesini sağlamıştır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program