Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kinetički model polimerizacije uz difunkcionalni peroksidni inicijator / Kinetic model of free radical polymerization using bifunctional peroxide initiator

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ivana ŠOLJIĆ | Ante JUKIĆ | Zvonimir JANOVIĆ

Journal: Polimeri
ISSN 0351-1871

Volume: 29;
Issue: 1;
Start page: 21;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: difunkcionalni peroksidni inicijatori | kinetički model | radikalna polimerizacija /

ABSTRACT
Reakcije i procesi radikalnih polimerizacija temeljni su i najviše upotrebljavani tehnološki postupci dobivanja polimernih materijala. Radikalnim mehanizmom, međutim, nije moguće povećati brzinu polimerizacije, a da se istodobno ne smanji molekulna masa polimera. Nedavnim istraživanjima homopolimerizacije stirena u masi postignuto je bitno poboljšanje u proizvodnosti uporabom inicijatora s dvije peroksidne skupine različitih sklonosti toplinskom raspadu. Takvi inicijatori podliježu postupnom raspadu i na taj način stalno proizvode slobodne radikale tijekom procesa polimerizacije,dajući, pri određenim reakcijskim uvjetima, potpunu konverziju monomera i polimer velike mase i uže raspodjele masa u usporedbi s monofunkcionalnim peroksidnim inicijatorima. Kao rezultat, vrijeme reakcije može se znatno skratiti bez potrebe mijenjanja reaktorskog sustava. U ovom radu dan je detaljan pregled i usporedba mehanizama i kinetičkih modela polimerizacije slobodnim radikalima uz monofunkcionalni i difunkcionalni peroksidni inicijator. / Most of the synthetic polymeric materials are produced by the free radical initiated polymerization. However, due to the nature of its mechanism it is not possible to simultaneously obtain high polymerization rates and high molecular mass in bulk, suspension or solution processes. Recently, it was shown that in the bulk polymerization of styrene this problem can be overcome by using initiators with two peroxide groups of different thermal stabilities. Such initiators undergo a sequential decomposition, which generates primary radicals continuously as polymerization proceeds, giving simultaneously, at suitable reaction conditions, high monomer conversion, high molecular weight and narrower molecular weight distribution. Due to these advantages, the polymerization reaction time can be significantly reduced with no need for any modification of reactor equipment. In the present study, the reaction mechanisms and kinetic models of free radical polymerization using monofunctional and bifunctional initiators were presented and compared.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program