Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kliniczna przydatność oznaczenia antygenu Ca 19-9 w surowicy i soku trzustkowym w diagnostyce różnicowej raka trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marian Smoczyński | Anna Drobińska-Jurowiecka | Joanna Wypych | Jerzy Wegner

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 121;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ca 19-9 | rak trzustki | diagnostyka różnicowa

ABSTRACT
Cel pracy: Oznaczenie stężenia Ca 19-9 zarówno w surowicy, jak i w soku trzustkowym pacjentów z potwierdzoną wcześniej diagnozą nowotworu trzustki, innych patologii przewodu pokarmowego - przewlekłego zapalenia trzustki, żółtaczki mechanicznej, marskości wątroby, przerzutów do wątroby oraz nowotworów wychodzących z innych narządów. Na podstawie tych danych dyskutowano kliniczne znaczenie oznaczenia Ca 19-9 w diagnostyce różnicowej raka trzustki. Materiał i metody: Do badania włączono 59 chorych, których podzielono na trzy grupy: 1-20 chorych z a) marskością wątroby lub b) łagodną zaporową cholestazą; 2-24 chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki; 3-15 chorych z chorobą nowotworową - w tym 7 chorych z nowotworem trzustki. Stężenie Ca 19-9 w surowicy oznaczano metodą standardową. Stężenie Ca 19-9 w soku trzustkowym oznaczano w warunkach podstawowych, bez dodatkowej stymulacji hormonalnej. Wyniki: W grupie 1 stwierdzono wysokie wartości Ca 19-9 w surowicy i w soku trzustkowym zarówno w podgrupie łagodnej cholestazy, jak i marskosci wątroby. Znaczące różnice w stężeniu Ca 19-9 między przewlekłym zapaleniem a nowotworem trzustki odnotowano w surowicy i w soku trzustkowym. Uzyskanie czystego soku trzustkowego często stanowiło duży problem. Ze wstępnie zebranej grupy 20 chorych z nowotworem trzustki, materiał ten otrzymano zaledwie w 15% przypadków. Szczególny problem stanowiła amputacja przewodu Wirsunga oraz przeszkoda mechaniczna w postaci nacieku. Stężenie Ca 19-9 wzrastało ponadto u chorych z chorobą nowotworową innych narządów z towarzyszącą cholestazą i było często wyższe niż te stwierdzane u chorych z nowotworem trzustki - zarówno w surowicy, jak i w soku trzustkowym. Wnioski: W przedstawionej pracy wykazano wiele ograniczeń w zastosowaniu oznaczenia Ca 19-9 w surowicy - głównie cholestazę, jako oddzielną patologię oraz towarzyszącą rozsianej chorobie nowotworowej, jak i zaburzenie funkcji wątroby w przebiegu marskosci. Z drugiej strony, oznaczenie Ca 19-9 w soku trzustkowym może być utrudnione względami technicznymi, takimi jak naciek czy amputacja przewodu Wirsunga, które uniemożliwiają pobranie tego materiału do badania. Wydaje się jednak, iż oznaczenie Ca 19-9 w surowicy i soku trzustkowym może być przydatne w różnicowaniu przewlekłego zapalenia i nowotworu trzustki jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program